Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 18:46:50

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Cao Xuân Hòa

Bí thư Đảng ủy

0975975104

2

Hà Văn Quang

Phó Bí thư - T.Tr Đảng ủy

0984653586

3

Bùi Ngọc Tăng

Phó Chủ tịch HĐND

01667135898

4

Tào Văn Lý

Phó Bí thư - CT.UBND

0972821406

5

Hà Đông Dương

Phó Chủ tịch UBND

0985805784

6

Cao Văn Phú

Chủ tịch MTTQ

0974531805

7

Trương Xuân Cường

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

0988850490

8

Nguyễn Văn Sơn

UVUB - Trưởng công an

0977989787

9

Bùi Văn Tuấn

Văn phòng HĐND - UBND

0976939791

10

Tào Văn Tuấn

Văn phòng thống kê

0975188845

11

Bùi Minh Dậu

Tư pháp - Hộ tịch

0973284911

12

Bùi Văn Ngọc

Địa chính - XD

01253421281

13

Cao Vũ Hiệp

VHXH (Phụ trách CSXH)

0987207118

14

Trương Đình Thi

VHXH (Phụ trách VH-TT)

0974488521

15

Lê Thị Hoài

Địa chính Nông lâm

0975123289

16

Cao Xuân Chiều

Địa chính Nông thôn mới

0975975808

17

Bùi Văn Lịch

Kế toán – Ngân sách

0986149005

18

Nguyễn Thị Nga

Kế toán – Ngân sách

0978186621

19

Trương Anh Tuấn

Chủ tịch Hội CCB

0978148106

20

Tào Văn Lâm

Chủ tịch Hội ND

0979346185

21

Cao Văn Hợp

Bí thư đoàn

0973284954

22

Hà Thị Dung

Chủ tịch Hội PN

01667549099

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 18:46:50 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Cao Xuân Hòa

Bí thư Đảng ủy

0975975104

2

Hà Văn Quang

Phó Bí thư - T.Tr Đảng ủy

0984653586

3

Bùi Ngọc Tăng

Phó Chủ tịch HĐND

01667135898

4

Tào Văn Lý

Phó Bí thư - CT.UBND

0972821406

5

Hà Đông Dương

Phó Chủ tịch UBND

0985805784

6

Cao Văn Phú

Chủ tịch MTTQ

0974531805

7

Trương Xuân Cường

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

0988850490

8

Nguyễn Văn Sơn

UVUB - Trưởng công an

0977989787

9

Bùi Văn Tuấn

Văn phòng HĐND - UBND

0976939791

10

Tào Văn Tuấn

Văn phòng thống kê

0975188845

11

Bùi Minh Dậu

Tư pháp - Hộ tịch

0973284911

12

Bùi Văn Ngọc

Địa chính - XD

01253421281

13

Cao Vũ Hiệp

VHXH (Phụ trách CSXH)

0987207118

14

Trương Đình Thi

VHXH (Phụ trách VH-TT)

0974488521

15

Lê Thị Hoài

Địa chính Nông lâm

0975123289

16

Cao Xuân Chiều

Địa chính Nông thôn mới

0975975808

17

Bùi Văn Lịch

Kế toán – Ngân sách

0986149005

18

Nguyễn Thị Nga

Kế toán – Ngân sách

0978186621

19

Trương Anh Tuấn

Chủ tịch Hội CCB

0978148106

20

Tào Văn Lâm

Chủ tịch Hội ND

0979346185

21

Cao Văn Hợp

Bí thư đoàn

0973284954

22

Hà Thị Dung

Chủ tịch Hội PN

01667549099