THÔN GIÁT XÃ ĐIỀN TRUNG HOÀN THÀNH 14/14 TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI

Ngày 28/06/2019 08:12:56

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời điểm này, cán bộ và nhân dân thôn Giát, xã Điền Trung đang nỗ lực tập trung hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu được công nhận thôn đạt chuẩn NTM trong năm 2019

THÔN GIÁT XÃ ĐIỀN TRUNG HOÀN THÀNH 14/14 TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 28/06/2019 08:12:56 (GMT+7)

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời điểm này, cán bộ và nhân dân thôn Giát, xã Điền Trung đang nỗ lực tập trung hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu được công nhận thôn đạt chuẩn NTM trong năm 2019

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)