THÔN GIÁT XÃ ĐIỀN TRUNG HOÀN THÀNH 14/14 TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI

Ngày 28/06/2019 08:12:56

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời điểm này, cán bộ và nhân dân thôn Giát, xã Điền Trung đang nỗ lực tập trung hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu được công nhận thôn đạt chuẩn NTM trong năm 2019

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Thời điểm này, cán bộ và nhân dân thôn Giát, xã Điền Trung đang nỗ lực tập trung hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu được công nhận thôn đạt chuẩn NTM trong năm 2019, góp phần làm thay đổi diện mạo và đời sống nhân dân.
thon giat.jpg
Cán bộ và nhân dân thôn Giát chung tay làm đường giao thông

Những năm qua người dân thôn Giát tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất, ngày công, ủng hộ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, xây dựng và thực hiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở, thi đua phát triển kinh tế gia đình, nhất là ý thức bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan làng quê sạch đẹp.

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới năm 2012, thôn chỉ đạt 6/14 tiêu chí. Nắm rõ những khó khăn đó, cán bộ và nhân dân thôn Giát tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai đến nhân dân, được người dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Thôn đã vân động nhân dânđẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó chú trọng phát triển chăn nuôi, thâm canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây mía tím; ổn định diện tích trồng lúa, trồng ngô và các cây màu có giá khác. Trong cả giai đoạn xây dựng nông thôn mới thôn Giát đã huy động được trên 9 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 8 tỷ đồng và gần 3.000 ngày công, xây dựng trên 5 km đường bê tông nội thôn, tu sử kênh mương, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa....

thon giat 2.png
Cán bộ, nhân dân và đoàn viên thanh niên trồng hoa tại tuyến đường nội thôn

Nhờ đó, diện mạo thôn Giát có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, nếu như năm 2017 mức thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 25 triệu/người/năm, đến năm 2019 mức thu nhập đạt trên 33 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo từ năm 2015 đến nay chỉ còn 1,96%.Đến thời điểm này, thôn Giát đã hoàn thành 14/14 tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới, đang chờ các cấp thẩm định công nhận.
Chia sẻ về những kết quả đạt được trong xây dựng thôn nông thôn mới anh Hà Trọng Tấn - Trưởng thôn Giát, xã Điền Trung cho biết "Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cho đến nay thôn Giát đã thực hiện đạt 14/14 tiêu chí. Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới cấp ủy, chi bộ và Ban quản lý thôn còn nhiều bỡ ngỡ về mục đích xây dựng nông thôn mới. Sau khi dự các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức và sự chỉ đạo trực tiếp của UBND xã, cấp uy, chi bộ đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ được xây dựng nông thôn mới là người dân làm, người dân trực tiếp hưởng lợi".

Có sự đồng thuận thống nhất cao của cán bộ và nhân dân trong xây dựng thôn nông thôn mới, cùng những định hướng đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cán bộ và nhân dân thôn Giát xã Điền Trung đã hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới trước tháng 8 năm 2019..

THÔN GIÁT XÃ ĐIỀN TRUNG HOÀN THÀNH 14/14 TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 28/06/2019 08:12:56 (GMT+7)

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời điểm này, cán bộ và nhân dân thôn Giát, xã Điền Trung đang nỗ lực tập trung hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu được công nhận thôn đạt chuẩn NTM trong năm 2019

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Thời điểm này, cán bộ và nhân dân thôn Giát, xã Điền Trung đang nỗ lực tập trung hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu được công nhận thôn đạt chuẩn NTM trong năm 2019, góp phần làm thay đổi diện mạo và đời sống nhân dân.
thon giat.jpg
Cán bộ và nhân dân thôn Giát chung tay làm đường giao thông

Những năm qua người dân thôn Giát tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất, ngày công, ủng hộ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, xây dựng và thực hiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở, thi đua phát triển kinh tế gia đình, nhất là ý thức bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan làng quê sạch đẹp.

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới năm 2012, thôn chỉ đạt 6/14 tiêu chí. Nắm rõ những khó khăn đó, cán bộ và nhân dân thôn Giát tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai đến nhân dân, được người dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Thôn đã vân động nhân dânđẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó chú trọng phát triển chăn nuôi, thâm canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây mía tím; ổn định diện tích trồng lúa, trồng ngô và các cây màu có giá khác. Trong cả giai đoạn xây dựng nông thôn mới thôn Giát đã huy động được trên 9 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 8 tỷ đồng và gần 3.000 ngày công, xây dựng trên 5 km đường bê tông nội thôn, tu sử kênh mương, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa....

thon giat 2.png
Cán bộ, nhân dân và đoàn viên thanh niên trồng hoa tại tuyến đường nội thôn

Nhờ đó, diện mạo thôn Giát có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, nếu như năm 2017 mức thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 25 triệu/người/năm, đến năm 2019 mức thu nhập đạt trên 33 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo từ năm 2015 đến nay chỉ còn 1,96%.Đến thời điểm này, thôn Giát đã hoàn thành 14/14 tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới, đang chờ các cấp thẩm định công nhận.
Chia sẻ về những kết quả đạt được trong xây dựng thôn nông thôn mới anh Hà Trọng Tấn - Trưởng thôn Giát, xã Điền Trung cho biết "Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cho đến nay thôn Giát đã thực hiện đạt 14/14 tiêu chí. Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới cấp ủy, chi bộ và Ban quản lý thôn còn nhiều bỡ ngỡ về mục đích xây dựng nông thôn mới. Sau khi dự các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức và sự chỉ đạo trực tiếp của UBND xã, cấp uy, chi bộ đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ được xây dựng nông thôn mới là người dân làm, người dân trực tiếp hưởng lợi".

Có sự đồng thuận thống nhất cao của cán bộ và nhân dân trong xây dựng thôn nông thôn mới, cùng những định hướng đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cán bộ và nhân dân thôn Giát xã Điền Trung đã hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới trước tháng 8 năm 2019..

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)