DienTrung.png
 Xã Điền Trung nằm ở phía đông của huyện Bá Thước, thuộc hữu ngạn sông Mã.
- Phía đông giáp xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy.
- Phía nam giáp xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy và xã Điền Hạ, huyện Bá Thước.
- Phía tây giáp các xã Điền Quang và Điền Lư, huyện Bá Thước.
- Phía bắc giáp các xã Điền Lư, Lương Ngoại và Lương Trung, huyện Bá Thước.